Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום רביעי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי ירד לפרקים ברוב חלקי הארץ עד אחה"צ, משעות אחה"צ/ערב הגשם יחל להתמקד יותר בצפון הארץ. הטמפ' ירדו. הרוח מערבי דרומי מערבי ערה עד עזה ובערב לילה הרוח תחוג לדרומית מערבית עד דרומית מתונה עד ערה.

 

יום חמישי – בבוקר מעונן חלקית ועדין יתכן גשם מקומי קל ברובו בצפון הארץ, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם יפסק ויעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם, הטמפ' יעלו מעט, בלילה יתבהר ויהיה קר. במשך היום הרוח דרומית עד דרומית דרומית מערבית קלה עד מתונה ובערב לילה הרוח תחוג למזרחית מתונה עד ערה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

 

יום שישי – מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל, בשעות הבוקר ועד הצהריים ינשבו רוחות מזרחיות ערות עד עזות בעיקר בצפון הארץ ובהרים, אחה"צ הרוח תיחלש ותחוג למשתנת דרומית עד מזרחית קלה עד מתונה. במשך היום יתכן אובך רום.

 

שבת – בהיר בדרך כלל, משעות אחה"צ יעשה בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה מעטה, הטמפ' ירדו מעט, הרוח משתנת ממערבית עד צפונית מתונה עד ערה בעיקר בקרבת החוף. עדין צפוי אובך רום.

 

יום ראשון – מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנת צפונית מערבית עד צפונית מזרחית קלה עד מתונה.

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.