Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום שני –  אחה"צ יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל ויבש לעונה. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה ובלילה הרוח תתגבר לערה עד עזה בעיקר בצפון ובהרים.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובשעות הערב המאוחרות גם בינונית, הטמפ' יעלו עוד עליה קלה בעיקר בשפלה צפון הנגב והערבה   ויתכן שבאזורים אלו  יתפתח שרב במשך היום בשאר אזורי הארץ חם מהרגיל ויבש לעונה. הרוח משתנת מדרומית עד מזרחית מתונה עד ערה ובאזור הצפון וההרים ערה עד עזה. במשך היום צפוי אובך רום. בחצי השני של הלילה יתכנו טפטופים מעננות בינונית.

 

יום רביעי – בבוקר עדין חמים, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הרוח תתחזק מכיוון מערבי דרומי מערבי  בעוצמה ערה עד עזה הטמפ' יחלו לרדת דרסטית, גשם מקומי ירד ברוב אזורי הארץ מלווה סופות רעמים, יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. במשך שעות היום הגשם יחל להתמקד יותר בצפון ובחוף. בחרמון צפוי שלג.

 

יום חמישי – מעונן חלקית ועד שעות הצהריים עדין צפוי גשם מקומי קל ברובו לאורך החוף ובצפון הארץ. אחה"צ יעשה בהיר עד מעונן חלקית ובלא גשם ובלילה יתבהר לחלוטין. הרוח משתנת קלה. הטמפ' יעלו מעט.

 

יום שישי – בהיר עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה. הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח משתנת מתונה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.