Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

שבת – מעונן חלקית ועדין יתכנו טפטופים עד שעות אחה"צ, לאחר מכן יעשה בהיר עד מעונן חלקית, בלילה יתבהר ויהיה קר. הרוח אחה"צ מערבית קלה ובלילה תחוג לדרומית מזרחית קלה.

 

יום ראשון – בהיר ועליה ניכרת בטמפ'( 3-5 מ"צ יותר יחסית לשבת) וירידה בלחות. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה בהרים ובצפון הארץ ובשאר חלקי הארץ קלה, בלילה הרוח תתחזק בהרים ובצפון הארץ למתונה עד ערה.

 

יום שני – עד שעות אחה"צ המוקדמות בהיר ועוד עליה בטמפ', יעשה חם מהרגיל ויבש, בשעות אחה"צ יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה בהרים ובצפון הארץ בעיקר.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר וחם מהרגיל ויבש, משעות אחה"צ הטמפ' יחלו לרדת. בערב ובלילה אפשרות לטפטופים/גשמים קלים בעיקר בדרום מעננות בינונית. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה, ואחה"צ תחוג לדרומית מערבית מתונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי צפוי לרדת ברחבי הארץ מלווה סופות רעמים. הטמפ' ירדו. הרוח דרומית מערבית מתונה. בשעות הלילה הגשם צפוי להיחלש.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.