Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום רביעי – גשם יורד בצפון ולאורך החוף ובשדרת ההר, בשעות אחה"צ המאוחרות או בתחילת הערב הגשם יחל להתחזק ובמשך הלילה הוא צפוי להתפשט עד צפון הנגב מלווה בסופות רעמים וברד ורוחות חזקות ערות עד עזות מכיוון דרומי מערבי עד מערבי. בחרמון ירד שלג.

 

יום חמישי –  בבוקר גשום לפרקים מהצפון ועד לצפון הנגב, משעות הבוקר היותר מאוחרות ,צפוי גשם מקומי בהר הנגב ובנגב הדרומי, יש חשש לשיטפונות בכל נחלי הדרום והמזרח והצפות במקומות הנמוכים. הטמפ' ירדו עוד ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. שלג ירד בחרמון ובשעות הבוקר קיים סיכוי לשלג מעורב בגשם או זמנית שלג נקי באוויר בהרים שגובהם מעל 950 מטר בצפון, במרכז ובדרום, עם דגש על אזור המרכז. משעות הערב הגשם צפוי להיחלש ולהמשיך לרדת לסירוגין מהצפון ועד צפון הנגב.

 

יום שישי – בבוקר גשם מקומי קל/בינוני ירד בצפון ובמרכז, לקראת צהריים הגשם צפוי להתחזק ולהיות מלווה בסופות רעמים וברד, הגשם צפוי להתפשט לצפון הנגב אחה"צ. בחרמון ירד שלג. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית ערה עד עזה. בשעות הערב הגשם צפוי להתמעט ולרדת מקומית, ובשעות הלילה הגשם צפוי להיפסק.

 

יום שבת – בבוקר מעונן חלקית במשך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית והטמפ' יעלו מעט.

 

יום ראשון –  בהיר ובבוקר קר, במשך היום עליה בטמפ' ויעשה מעט חם מהרגיל ויבש. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.