Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום שני – משעות אלה יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים בעיקר בדרום, ואחה"צ גם בשאר חלקי הארץ, לקראת הערב ובלילה הגשם יחל להתחזק ויהיה מלווה בסופות רעמים. הרוח מערבית צפונית מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו מעט.

 

יום שלישי – גשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, הטמפ' ירדו. הרוח מערבית מתונה. משעות הצהריים הגשם יתמעט ויעשה מקומי יותר וקל , והוא צפוי להיפסק בשעות אחה"צ להפוגה קצרה. בלילה הגשם צפוי להתחדש באופן מקומי.

 

יום רביעי – במשך היום גשם מקומי צפוי לרדת, בשעות הערב הגשם צפוי להתחזק והוא יתפשט עד לצפון הנגב מלווה סופות רעמים וברד, הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח במשך היום דרומית מערבית מתונה ואחה"צ/ערב תחוג למערבית ערה עד עזה. בחרמון צפוי שלג.

 

יום חמישי – גשום לפרקים מהצפון ועד לצפון הנגב מלווה סופות רעמים וברד ושלג בחרמון, משעות הצהריים הגשם צפוי להתפשט להר הנגב ולנגב הדרומי עד אילת והוא ירד באופן מקומי, יש חשש לשיטפונות בכל אזור הדרום והמזרח והצפות במקומות הנמוכים. הרוח מערבית עד צפונית מערבית ערה עד עזה, הטמפ' ירדו עוד ויהיה קר מהרגיל לעונה, משעות אחה"צ צפוי לרדת שלג בהרים שגובהם מעל 1000 מטר בצפון הארץ, בעיקר צפון רמת הגולן.

 

יום שישי – גשם מדי פעם בפעם בעיקר בצפון ובמרכז, אחה"צ צפוי גשם מקומי גם בצפון הנגב, ואילו בצפון ובמרכז הגשם ייחלש ויעשה גם מקומי. בערב הגשם צפוי להיפסק ויעשה בהיר עד מעונן חלקית וקר מאוד.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.