Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

שבת –בהיר ואובך רום, לקראת שעות הערב יתרבו העננים תחילה בדרום וצפויים טפטופים עד גשם מקומי קל בדרום הארץ, משעות הערב העננים יחלו להתרבות ברוב חלקי הארץ ובשעות הערב והלילה צפויים טפטופים/ גשמים מקומיים( שעשויים להיות חזקים) בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, יש חשש לשיטפונות בדרום הארץ ובמזרחה, בשאר חלקי הארץ אפשרות לטפטוף/גשם מקומי קל. הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח במשך היום מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה, ולקראת הערב תחוג לדרומית מערבית מתונה.

 

יום ראשון – בבוקר עדין צפויים גשמים מקומיים בעיקר במזרח הארץ ובדרומה, בשאר חלקי הארץ אפשרות לטפטופים/גשם מקומי קל, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם יפסק ויעשה מעונן חלקית עד בהיר, עדין יש חשש לשיטפונות בדרום ובמזרח. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרומית מערבית עד מערבית קלה. בשעות הערב שוב יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה.

 

יום שני –מעונן חלקית עד בהיר, בדרום הארץ במשך היום יתכן טפטוף/גשם מקומי קל, משעות הערב יעשה מעונן ויחל לרדת גשם מקומי מלווה סופות רעמים בעיקר בדרום ובמרכז, בצפון צפוי גשם מקומי קל. הרוח מערבית קלה עד מתונה. הטמפ' ירדו. יש חשש לשיטפונות בדרום הארץ ובמזרחה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, הגשם בשעות הבוקר עדין יהיה מלווה בסופות רעמים ויש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח ובנחלי צפון הנגב, משעות אחה"צ הגשם יתמעט ויעשה יותר מקומי וקל. הטמפ' ללא שינוי. בחרמון ירד שלג. הרוח מערבית ערה עד עזה.

 

יום רביעי – במשך הבוקר עדין יתכנו גשמים מקומיים קלים, משעות אחה"צ הגשם יחל להתחזק תחילה בצפון ובמישור החוף ולקראת ערב יתפשט למרכז ולצפון הנגב מלווה סופות רעמים. הטמפ' ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות מערביות ערות עד עזות, בחרמון צפוי שלג ובשעות הלילה יתכן שלג בצפון רמת הגולן. יש חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב מדבר יהודה וים המלח.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.