Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, בדרום הארץ יתכנו טפטופים אחה"צ, הטמפ' ללא שינוי והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, הרוח דרומית דרומית מזרחית מתונה, צפוי אובך.

 

שבת – מעונן חלקית עד בהיר, לקראת שעות הצהריים יתרבו העננים תחילה בדרום וצפויים טפטופים עד גשם מקומי קל בדרום הארץ, משעות אחה"צ העננים יחלו להתרבות ברוב חלקי הארץ ובשעות הערב והלילה צפויים גשמים מקומיים מלווים סופות רעמים ויתכן אף ברד ברוב חלקי הארץ( עם דגש על אזור הדרום והמזרח), יש חשש לשיטפונות בדרום הארץ ובמזרחה. הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח במשך היום מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה, ולקראת הערב תחוג לדרומית מערבית מתונה.

 

יום ראשון – בבוקר עדין צפויים גשמים מקומיים ברחבי הארץ, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם יפסק ויעשה מעונן חלקית עד בהיר, עדין יש חשש לשיטפונות בדרום ובמזרח. בשעות הערב שוב יתרבו העננים בעיקר בדרום הארץ ויש סיכוי שוב לטפטוף/גשם מקומי קל. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרומית מערבית עד מערבית קלה.

 

יום שני – בבוקר מעונן חלקית במשך היום העננות תתרבה ומשעות הצהריים ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז אשר בערב ובלילה הוא יתחזק וילווה בסופות רעמים ויתפשט לצפון הנגב במהלך הלילה. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובנחלי צפון הנגב. הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, הגשם בשעות הבוקר עדין יהיה מלווה בסופות רעמים ויש חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח ובנחלי צפון הנגב, משעות אחה"צ הגשם יתמעט ויעשה יותר מקומי וקל. הטמפ' ללא שינוי. בחרמון ירד שלג. הרוח מערבית מתונה עד ערה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.