Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום שני – בהיר, הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח עד אחה"צ דרום מזרחית קלה ובערב /לילה הרוח תתחזק לדרומית מזרחית מתונה עד ערה. צפוי אובך רום. הלילה צפוי להיות חמים יותר.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד בהיר בעננות בינונית ועדין יהיה חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ, בדרום צפויה עוד עליה קלה בטמפ' ולמשך מספר שעות יתפתחו תנאי שרב, עד שעות הצהריים עדין צפויה רוח דרומית דרומית מזרחית מתונה , אחה"צ הרוח תחוג לדרומית מערבית מתונה, הטמפ' בצפון ובקרבת החוף יחלו לרדת . צפוי אובך. בערב ובלילה הטמפ' ירדו עוד וצפוי להיות לילה קר.

 

יום רביעי – מעונן חלקית ויתכנו טפטופים בחוף ובצפון עד שעות אחה"צ, בערב ובלילה יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרומית מערבית מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ומשעות אחה"צ המאוחרות גם בינונית, הטמפ' יעלו , הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, משעות אחה"צ יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים בדרום הארץ. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.