Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום שבת – בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' מעט ירדו. הרוח משתנת קלה עד מתונה. בלילה שבין שבת לראשון יעשה מעונן חלקית בעיקר בצפון. בלילה קר.

 

יום ראשון – מעונן חלקית ובצפון הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל עד שעות אחה"צ המוקדמות, לאחר מכן יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם, בשאר אזורי הארץ מעונן חלקית וללא גשם, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח משתנת קלה עד מתונה. בלילה קר

 

יום שני – בהיר עד מעונן חלקית , הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח עד הצהריים מזרחית קלה ואחה"צ הרוח תתחזק לדרומית מזרחית מתונה עד ערה. צפוי אובך רום. הלילה צפוי להיות חמים יותר.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד בהיר ועדין חם מהרגיל ויבש ברוב אזורי הארץ, בדרום ובשפלה צפויה עוד עליה קלה בטמפ', עד שעות הצהריים עדין צפויה רוח דרומית דרומית מזרחית מתונה שתיחלש אחה"צ, צפוי אובך. בערב ובלילה הטמפ' ירדו וצפוי להיות לילה קר.

 

יום רביעי – בבוקר צפוי ערפל במישור החוף, השפלה ובצפון הנגב, במשך היום מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' ירדו. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.