Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום רביעי – משעות הצהריים יעשה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה/בינונית, יש סיכוי לטפטוף בשעות הערב והלילה, הטמפ' יעלו מעט, ינשבו רוחות מזרחיות ערות עד עזות אשר בלילה יחלשו.

 

יום חמישי – בבוקר עדין מעונן בעננות גבוהה/בינונית, עדין יתכן טפטוף, במשך היום יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' מעט ירדו. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום שבת – בדרך בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ירדו מעט, הרוח דרומית מערבית קלה עד מתונה. בלילה יעשה מעונן חלקית ומהחצי השני של הלילה בין שבת לראשון יש סיכוי לגשם מקומי בצפון הארץ מקו חיפה וצפונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית ועד שעות הצהריים עדין יתכן גשם מקומי בעיקר בצפון ובחוף, אחה"צ יעשה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם. הטמפ' ירדו. הרוח משתנת קלה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.