Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

שבת – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט , אך עדין קר מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות דרום דרום מזרחיות מתונות עד ערות קרות.

 

יום ראשון – בהיר עד מעונן חלקית, בבוקר עדין ינשבו רוחות דרום דרום מזרחיות מתונות, במשך היום הרוח תחוג למערבית קלה עד מתונה ואחה"צ יעשה מעונן חלקית ויתכן טפטוף/גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הצפוני ובצפון הארץ. הטמפ' יעלו מעט אך עדין צפוי להיות קר מהרגיל לעונה.

 

יום שני – בבוקר מעונן חלקית, במשך היום יתבהר, הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנת קלה.

 

יום שלישי – בהיר, הטמפ' יעלו ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה, הרוח דרומית מזרחית קלה עד מתונה ומשעות אחה"צ הרוח תתחזק לערה עד עזה עם משבים סוערים בעיקר בצפון הארץ ובהרים.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד בעיקר בשפלה ובדרום הארץ. הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות דרומיות מזרחיות ערות עד עזות, אחה"צ הרוח תיחלש. יתכן אובך רום.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.