Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום שלישי – ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד בצפון ובמרכז, בערב הגשם יתפשט לצפון הנגב ובלילה צפוי גשם מקומי גם במרכז הנגב ובנגב הדרומי, יש חשש חמור ביותר להצפות במקומות הנמוכים ושיטפונות ברחבי הארץ. הטמפ' ירדו. הרוח דרומית מערבית במשך היום ואחה"צ/ערב תחוג למערבית מתונה עד ערה. סערת שלגים בחרמון ובערב השלג צפוי להתפשט לצפון רמת הגולן והר מירון.

 

יום רביעי – גשום לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, במרכז הנגב יתכן גשם מקומי. הרוח מערבית ערה עד עזה ואחה"צ תחוג לצפונית מערבית מתונה עד ערה. יש חשש חמור ביותר להצפות במקומות הנמוכים ושיטפונות ברחבי הארץ. הטמפ' ירדו עוד ויהיה קר מאוד, בחרמון ובצפון רמת הגולן והר מירון ירד שלג, משעות הצהריים השלג יתפשט להרי הצפון מעל 550 מטר( זמנית יש אפשרות לירידת שלג בצפון הארץ מעל 400 מטר, שלג שלא יערם, בעיקר באזור אצבע הגליל), ולהרי המרכז מעל 900 מטר, בשעות הערב לילה השלג צפוי לרדת בהרי המרכז מעל 700 מטר וזמנית יש אפשרות לירידת שלג גם מ 600 מטר, שלג שלא יערם). בלילה הגשם צפוי להיחלש.

 

יום חמישי  – גשם מדי פעם בפעם מהצפון ועד מרכז הנגב, יש עדין חשש חמור ביותר להצפות במקומות הנמוכים ושיטפונות ברחבי הארץ. הטמפ' ירדו עוד, בבוקר שלג ירד בהרי הצפון מעל 600 מטר והמרכז מעל 700 מטר, וגם בהרי הדרום מעל 950 מטר יתכן שלג קל, במשך היום רום השלג יעלה ל 850-900 מטר בהרי הצפון והמרכז, הגשם ייחלש ויעשה מאוד מקומי ויפסק בערב, ויעשה מעונן חלקית עד בהיר וקר מאוד.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן וקר, בבוקר במישור החוף יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים, ומשעות הצהריים גם בצפון הארץ, הגשמים יפסקו לקראת הערב ויעשה בהיר עד מעונן חלקית וקר מאוד. הטמפ' במשך היום יעלו מעט. הרוח דרומית מערבית עד מערבית מתונה.

 

שבת – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ'  יעלו מעט אך עדין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנת קלה עד מתונה. בלילה קר.

 

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.