Missing image

התחזית לחמשת הימים הבאים

יום רביעי – מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי בעיקר בחוף ובצפון הארץ. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

יום חמישי – בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט. הרוח צפונית עד צפונית מזרחית מתונה עד ערה.

 

יום שישי – בבוקר בהיר וינשבו רוחות מזרחיות מתונות, הטמפ' יעלו עוד עליה קלה. אחה"צ יעשה מעונן חלקית הטמפ' יחלו לרדת ובשעות הערב/לילה יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז.

 

שבת – מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים. הרוח מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו. ושלג ירד בחרמון.

 

יום ראשון – גשום לפרקים בצפון ובמרכז, במשך היום הגשם יחל להתרכז בחוף ובצפון הארץ. הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים וברד. ינשבו רוחות ערות עד עזות במשך היום, בערב ובלילה הרוח צפויה להתחזק לעזה עד סוערת בעיקר לאורך רצועת החוף וירדו ממטרים לפרקים מלווים סופות רעמים וברד בעיקר לאורך החוף ובצפון הארץ. בחרמון ירד שלג ובערב שבין ראשון לשני צפוי שלג בצפון רמת הגולן. יש חשש כבד להצפות במקומות הנמוכים.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.