Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

שבת – הגשם יתרכז יותר בצפון ובשעות הערב הוא יפסק ויעשה בהיר עד מעונן חלקית וקר. הרוח בערב לילה תחוג לדרומית מזרחית קלה. הטמפ' נמוכות מהרגיל לעונה.

 

יום ראשון – בהיר עד מעונן חלקית והטמפ' יעלו. הרוח משתנת מדרומית מזרחית ועד דרומית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית ומשעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים תחילה בצפון ובמרכז ומהחצי השני של הלילה יתכנו גשמים מקומיים במרכז ובדרום, הטמפ' ללא שינוי. הרוח משתנת דרומית מזרחית עד דרומית מערבית מתונה.

 

יום שלישי – בבוקר עדין יתכנו גשמים מקומיים במרכז ובדרום, לקראת צהרייים הגשם יפסק ויעשה בהיר עד מעונן חלקית. הרוח משתנת דרומית מערבית קלה ואחה"צ תחוג לצפונית מזרחית קלה.

 

יום רביעי – בהיר עד מעונן חלקית והטמפ' יעלו. הרוח צפונית מתונה במישור החוף וצפונית מזרחית קלה עד מתונה בפנים הארץ.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.