Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שישי – גשום לפרקים בצפון ובמרכז, אחה"צ יתכן גשם מקומי בצפון הנגב, הטמפ' נמוכות מהרגיל לעונה ושלג ירד בחרמון. הרוח במישור החוף מערבית דרומית מערבית מתונה עד ערה ובפנים הארץ מערבית דרומית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שבת – גשם לפרקים בצפון ובמרכז, לקראת צהריים הגשם יתרכז יותר בצפון ובמישור החוף ואחה"צ בעיקר בצפון ולקראת הערב הגשם יפסק, ויעשה בהיר עד מעונן חלקית וקר מאוד, . עדין צפוי שלג בחרמון עד שעות אחה"צ. הרוח דרומית מערבית מתונה ובערב /לילה תחוג לדרומית מזרחית קלה עד מתונה. הטמפ' נמוכות מהרגיל לעונה.

 

יום ראשון – בהיר עד מעונן חלקית והתחממות קלה. הרוח משתנת דרומית מזרחית עד דרומית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי בעיקר במרכז ובדרום, יש חשש לשיטפונות במקומות המועדים. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית ועדין יתכנו גשמים מקומיים בעיקר בדרום, יש עדין חשש לשיטפונות במקומות המועדים. הטמפ' ללא שינוי ניכר.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.