Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שני – מעונן חלקית עם אפשרות לטפטוף/גשם מקומי בעיקר לאורך החוף ובצפון הארץ. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנת קלה עד מתונה ובערב /לילה תחוג לדרומית מזרחית עד דרומית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עם אפשרות לטפטוף/גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפ' יעלו בעיקר בדרום ובמרכז. הרוח משתנת מדרומית מזרחית עד דרומית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית, הרוחות יתחזקו לדרומית מערבית מתונה עד ערה בעיקר במישור החוף, בפנים הארץ הרוח משתנת מדרומית מזרחית עד דרומית מערבית מתונה ובערב לילה תתחזק לערה. יעשה אביך ברחבי הארץ .הטמפ' יעלו עוד עליה קלה ברוב אזורי הארץ. בשעות הערב יחל לרדת גשם מלווה בסופות רעמים בעיקר לאורך מישור החוף הצפוני ובצפון הארץ.

 

יום חמישי –  בצפון ולאורך מישור החוף ירדו ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים וברד, במרכז בבוקר עדין אובך וסופות חול בדרום .משעות הצהריים הגשם יתפשט למרכז ולהרי יהודה, יש סכנת שיטפונות בבקעת הירדן ומדבר יהודה וסכנת הצפות במקומות הנמוכים. ינשבו רוחות דרומיות מערביות עד דרומיות ערות עד עזות עם משבים סוערים. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ושלג ירד בחרמון.

 

יום שישי – גשמים לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב מלווים בסופות רעמים וברד. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה, שלג ירד בחרמון. במהלך היום הגשמים יחלו להתמעט אך יוסיפו לרדת מדי פעם. הרוח דרומית מערבית עד מערבית מתונה עד ערה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.