Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן ועדין יתכן טפטוף/גשם מקומי קל, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו קרות מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית עד צפונית קלה עד מתונה.

 

יום שבת – מעונן חלקית עד מעונן ויתכן טפטוף/גשם מקומי קל בעיקר לאורך החוף המרכזי, הדרומי השפלה וצפון הנגב, בערב ובלילה יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם וקר מאוד. הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית עד צפונית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית ויתכן טפטוף/גשם מקומי קל בעיקר לאורך החוף. הטמפ' ללא שינוי. הרוח צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפ'. הרוח דרומית מזרחית עד דרומית קלה עד מתונה. בשעות הערב והלילה יעשה מעונן חלקית עד מעונן בעיקר ובצפון הארץ יתכן גשם מדי פעם.

 

יום שלישי – מעונן חלקית ובצפון הארץ יתכן גשם מדי פעם אשר יפסק בערב. הטמפ' יעלו במקצת, אך יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרומית מזרחית עד דרומית מערבית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.