Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו מעט, בלילה יעשה מעונן חלקית ויתכן טפטוף במישור החוף. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית וגשם מקומי ירד מהצפון ועד צפון הנגב, בהר הנגב יתכן גשם מקומי, הגשם מקומית יהיה מלווה בסופות רעמים, יש חשש לשיטפונות במקומות המועדים. הרוח מערבית עד צפונית מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו.

 

יום שישי – מעונן חלקית ובשעות הבוקר עדין יתכן גשם מקומי קל, במשך היום הגשם המקומי יפסק ,ויעשה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' ללא שינוי וקר. הרוח צפונית מערבית עד צפונית מזרחית מתונה.

 

יום שבת – מעונן חלקית וקר, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח צפונית מזרחית עד צפונית מתונה, ובמישור החוף ערה. משעות הלילה קיים סיכוי לטפטוף/גשם מקומי.

 

יום ראשון – מעונן חלקית וקר עם סיכוי לטפטוף/גשם מקומי.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.