Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שני – מעונן חלקית וגשם מקומי בצפון הארץ, בערב הגשם יתחזק בצפון הארץ ובמהלך שעות הערב היותר מאוחרות הגשם יתפשט למרכז הארץ, הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים וברד ורוחות חזקות דרומיות מערביות. בשעות הערב שלג יחל לרדת בחרמון.

 

יום שלישי – בבוקר גשם לפרקים מלווה סופות רעמים וברד ורוחות חזקות ירד בצפון ובמרכז, בשעות הבוקר היותר מאוחרות גשם מקומי ירד בצפון הנגב, יש חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ומדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשם יחל להתמעט ויעשה מקומי יותר. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בחרמון צפוי שלג.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפ'. הרוח דרומית דרומית מזרחית מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית ויתכנו גשמים מקומיים בדרך כלל קלים בצפון ובמרכז. הטמפ' ירדו מעט. הרוח דרומית מזרחית עד דרומית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית ועדין אפשרות לגשם מקומי בצפון ובמרכז. הטמפ' ללא שינוי. הרוח מרבית צפונית מערבית מתונה.

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.