Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שבת – מעונן חלקית ועדין יתכן גשם מקומי עד הערב ואז הוא יפסק ,ויעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפ' נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה ובלילה תחוג למזרחית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנת צפונית עד מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית, בבוקר הרוח דרומית ובמשך היום תחוג לדרומית מערבית עד מערבית מתונה עד ערה. משעות הצהריים יחל לרדת גשם מקומי בעיקר בצפון, בערב ובלילה הגשם יתחזק וירד בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים. הטמפ' ירדו ובערב/לילה ירד שלג בחרמון.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים ושלג בחרמון, בצפון הנגב גשם מקומי, משעות הצהריים הגשם יחל להתמעט ויעשה מקומי אך יוסיף לרדת בעיקר במרכז ובצפון הנגב. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עם עליה קלה בטמפ'.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.