Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שישי – בצפון מעונן עם גשם מקומי מדי פעם, במרכז ובדרום מעונן חלקית וללא גשם. הרוח דרומית מערבית מתונה. בשעות הערב( 20:00 לערך) הגשם יחל להתחזק בצפון הארץ והוא יתפשט למרכז בשעות הערב היותר מאוחרות, בלילה הגשם יתפשט עד צפון הנגב. הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים וברד.

 

יום שבת – בבוקר גשם לפרקים מצפון הארץ ועד צפון הנגב מלווה סופות רעמים וברד, לקראת צהריים הגשם יחל להתמעט  ולהיפסק בצפון הארץ תחילה ולאחר מכן במרכז ובצפון הנגב עד שעות אחה"צ, בערב כבר לא צפוי גשם. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בלילה קר, ומעונן בעננות גבוהה. הרוח במשך היום דרומית מערבית עד מערבית מתונה, ובלילה תחוג לצפונית מזרחית עד מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו והלחות תרד. הרוח צפונית מזרחית עד דרומית מזרחית קלה עד מתונה, ובערב/לילה תחוג לדרומית קלה.

 

יום שני – מעונן חלקית עד בהיר, משעות אחה"צ יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ, בערב ובלילה הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ, הגשם ילווה בסופות רעמים וברד. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה ירד שלג בחרמון. הרוח בבוקר דרומית עד דרומית דרומית מערבית מתונה עד ערה ובצהריים הרוח תחוג לדרומית מערבית עד מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שלישי – גשום לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב מלווה סופות רעמים וברד. הרוח צפונית מערבית עד מערבית מתונה עד ערה, אחה"צ הגשם ייחלש ויעשה יותר מקומי אך יוסיף לרדת במקומות שונים בארץ. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.