Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום רביעי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי בעיקר בצפון הנגב, אחה"צ/ לקראת ערב הגשם יתפשט למרכז ובלילה לצפון הארץ, הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים. הרוח קלה עד מתונה משתנת. הטמפ' ירדו ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

 

יום חמישי – בבוקר גשם לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב, במשך היום הגשם יחל להתרכז בצפון ,במרכז ובצפון הנגב הגשם  יפסק. הרוח דרומית מערבית עד מערבית מתונה ובלילה תחוג לדרומית דרומית מערבית מתונה. הטמפ' ללא שינוי ניכר.

 

יום שישי – מעונן חלקית וגשם מדי פעם בצפון הארץ, במרכז ובדרום מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח דרומית מערבית מתונה עד ערה ולקראת הערב תחוג למערבית מתונה עד ערה. הגשם אחה"צ יחל להתחזק בצפון הארץ ובערב הגשם יתפשט למרכז הארץ. הגשם ילווה בסופות רעמים.

 

יום שבת – עד שעות הצהריים גשם לפרקים בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים, בצפון הנגב יתכן גשם מקומי. אחה"צ הגשם ייחלש ויעשה מקומי ועד שעות הערב הוא יפסק. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח בבוקר דרומית מערבית מתונה עד ערה, בצהריים הרוח תחוג למערבית קלה, ובערב/לילה הרוח תחוג לדרומית דרומית מזרחית מתונה. בשעות הערב והלילה תיכנס לאזורנו עננות גבוהה.

 

יום ראשון – בבוקר מעונן בעננות גבוהה, במשך היום יתבהר, הטמפ' יעלו מעט. הרוח דרומית מזרחית עד דרומית מערבית מתונה.

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.