Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שני – אחה"צ יעשה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, עדין חם מהרגיל לעונה. הרוח דרומית מזרחית עד דרומית קלה עד מתונה. בשעות הערב והלילה צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז ויתכנו סופות רעמים יחידות.

 

יום שלישי – לפנות בוקר הגשם יתחזק בצפון הארץ מלווה סופות רעמים וברד, לקראת צהריים הגשם יתפשט למרכז הארץ ואחה"צ הוא יתפשט לצפון הנגב, בשעות הערב קיים סיכוי לגשם מקומי גם בהר הנגב, הטמפ' ירדו ירידה ניכרת, עד הצהריים הרוח מערבית עד דרומית מערבית מתונה, ומשעות אחה"צ הרוח תחוג למערבית צפונית מערבית ערה עד עזה. בשעות אחה"צ יחל לרדת שלג בחרמון. יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ים המלח ומדבר יהודה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מדי פעם מהצפון ועד צפון הנגב, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון ירד שלג. הרוח מערבית קלה עד מתונה ובערב תחוג לדרומית קלה. יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ים המלח ומדבר יהודה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט . הרוח דרומית מזרחית עד דרומית מערבית מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית ובצפון הארץ צפוי גשם מדי פעם, אחה"צ/  לקראת הערב הגשם צפוי להתפשט אל מרכז הארץ ובערב אל צפון הנגב, הגשם ילווה בסופות רעמים. הטמפ' ירדו. הרוח דרומית מערבית דרומית עד דרומית מערבית מערבית מתונה עד ערה. בחרמון יתכן שלג.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.