Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שני – מעונן חלקית ועדין צפוי גשם מקומי מלווה סופות רעמים. הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה.

 

יום שלישי – בבוקר עדין מעונן חלקית, במשך היום יתבהר. הטמפ' יעלו מעט. הרוח בערב ובבוקר מזרחית קלה עד מתונה ובמשך היום צפונית מזרחית עד צפונית מערבית מתונה.

 

יום רביעי – בהיר בדרך כלל, הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה, בלילות יהיה קר.

 

יום חמישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עליה קלה. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות ערות עד עזות בעיקר בהרים ובצפון הארץ.

 

יום שישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל ויבש. עדין ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומית מזרחיות מתונות עד ערות.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.