Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שבת – מעונן חלקית עד מעונן ואפשרות לגשם מקומי. הטמפ' ללא שינוי. הרוח מערבית צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי בדרך כלל ירד מצפון הארץ ועד הר הנגב, מקומית אפשרות לגשם חזק מלווה בסופות רעמים, יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום ים המלח ומדבר יהודה. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן ועדין יתכן גשם מקומי. הטמפ' ללא שינוי. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה. בערב הגשם יפסק.

 

יום שלישי – בבוקר עדין מעונן חלקית, במשך היום יתבהר. הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנת קלה, ומשעות הערב לילה מזרחית עד צפונית מזרחית קלה.

 

יום רביעי – בהיר ועוד התחממות, בלילה ובבוקר הרוח מזרחית עד צפונית מזרחית קלה עד מתונה, ובמשך היום הרוח משתנת.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.