Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום חמישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי קל בדרך כלל מצפון הארץ ועד הר הנגב. הרוח צפונית מערבית קלה עד מתונה, הטמפ' ירדו מעט.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד לפרקים מצפון הארץ ועד הר הנגב מלווה סופות רעמים וברד, בשעות הערב הגשם יתמעט ויעשה מקומית. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית מתונה עד ערה. יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ים המלח ובנחלי הדרום.

 

יום שבת – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי לפרקים מצפון הארץ ועד הר הנגב, עדין יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה ים המלח ובנחלי הדרום. הטמפ' ללא שינוי ניכר ומעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים מהצפון ועד צפון הנגב מלווה סופות רעמים, יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ובנחלי צפון הנגב. הטמפ' ירדו עוד ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפון מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי ירד בעיקר במרכז ובצפון הנגב, הגשם יתמעט במשך היום ולקראת ערב יפסק, עדין יש חשש לשיטפונות בנחלי צפון הנגב ים המלח ומדבר יהודה.. הטמפ' ללא ניכר. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.