Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שני – עד שעות הערב יתכן גשם מקומי/ טפטוף מהצפון ועד צפון הנגב. הגשם מקומית יכול להיות מלווה בסופות רעמים. הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בצהריים מערבית קלה, אחה"צ הרוח תחוג לצפונית מערבית עד צפונית קלה עד מתונה, ובלילה הרוח תחוג למזרחית קלה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' יעלו מעט. הרוח צפונית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית ומשעות הצהריים יתכן גשם מקומי במזרח הארץ ובצפון הנגב. הטמפ' ירדו. הרוח צפונית מערבית עד צפונית קלה עד מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב, יש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום מדבר יהודה וים המלח. הטמפ' ירדו.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.