Missing image

התחזית לשבוע הקרוב –

יום שבת – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה/בינונית ויתכן טפטוף/גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמזרחה. הטמפ' ללא שינוי וחם מהרגיל ויבש לעונה. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן וצפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ,במזרח ובדרום הארץ, יתכנו סופות רעמים יחידות. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית עם אפשרות לגשם מקומי קל לאורך מישור החוף ובצפון הארץ. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח בבוקר מערבית קלה, בצהריים/אחה"צ תחוג לצפונית מערבית קלה, ובערב לילה הרוח תחוג למזרחית קלה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית. הטמפ' ללא שינוי. הרוח בבוקר מזרחית עד דרומית מזרחית קלה עד מתונה ואחה"צ תחוג למערבית עד צפונית מערבית קלה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.