Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט והלחות תרד. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים בעיקר בצפון הארץ, בהרים, ובמישור החוף.

 

יום שבת – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ומשעות לפני הצהריים גם בינונית בעיקר במזרח הארץ ובצפונה, יתכן טפטוף/גשם מקומי קל משעות הצהריים במזרח הארץ ובצפונה של הארץ. עד שעות הצהריים ינשבו עדין רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים בעיקר בצפון הארץ, אחה"צ הרוח תיחלש. הטמפ' יעלו עוד עליה קלה בעיקר בפנים הארץ ובמישור החוף.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן ויתכן גשם מקומי מלווה סופות רעמים ברחבי הארץ( הגשם יהיה בעל אופי מאוד מקומי ויכול לרדת בכל חלקי הארץ עם דגש על האזורים הדרומיים, המזרחיים, והצפוניים), יש חשש קל לשיטפונות או הצפות בנחלי הדרום.  הטמפ' ירדו. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי קל עד שעות הצהריים בעיקר במישור החוף ובצפון הארץ. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית עד דרומית מערבית קלה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' מעט יעלו, ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות ובלילה הרוח תתחזק.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.