Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום רביעי – מעונן חלקית ועדין יתכן גשם מקומי בעיקר במישור החוף ובפנים מרכז הארץ עד שעות הערב, לאחר מכן הגשם יפסק. הטמפ' ללא שינוי ניכר ועדין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנת קלה עד מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט ויהיו רגילות לעונה בלילה קר. הרוח מזרחית קלה עד מתונה ובלילה תתחזק בהרים ובצפון הארץ וגם במישור החוף. משעות אחה"צ ערב יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עליה קלה ויעשה חם ויבש מהרגיל לעונה, בלילה קריר. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות מתונות עד ערות במשך היום בעיקר בצפון הארץ ובהרים ובלילה הרוח תתחזק לערה עד עזה עם משבים סוערים.

 

יום שבת – עד שעות אחה"צ המוקדמות מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי וחם מהרגיל ויבש, בלילה קריר, עדין ינשבו רוחות חזקות, משעות אחה"צ הרוחות יחלשו ויעשה בהיר עד מעונן חלקית.

 

יום ראשון – מעונן חלקית ומשעות הצהריים יתכן גשם מקומי ברחבי הארץ. הטמפ' ירדו מעט אך עדין יוסיף להיות מעט חם מהרגיל. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.