Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן ועדין צפוי גשם מקומי מלווה בסופות רעמים מקומיות בעיקר במרכז ובצפון הנגב, יש חשש לשיטפונות במקומות המועדים. הטמפ' ללא שינוי ניכר ונמוכות מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית מתונה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן, יתכן גשם מקומי עד שעות הערב. הטמפ' יעלו מעט אך עדין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית עד מערבית מתונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' יעלו עוד עליה קלה, אך עדין הם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנת קלה.

 

יום חמישי – בהיר בדרך כלל. הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית קלה עד מתונה ובלילה הרוח תתחזק ויעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עליה קלה ויעשה יבש, יהיה מעט חם מהרגיל. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית ערה עד עזה בעיקר בצפון הארץ ובהרים.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.