Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר וחם מהרגיל לעונה, משעות אחה"צ המאוחרות ובערב לילה יתכן עדין טפטוף/גשם מקומי בדרום הארץ. הרוח צפונית מערבית מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו מעט ועדין יהיה חם מהרגיל לעונה, הרוח עד הצהריים דרומית מזרחית עד דרומית קלה עד מתונה ואחה"צ תחוג  למערבית קלה.

 

יום שישי – בשעות הבוקר המוקדמות עד השעה 09:00 יתכנו גשמים מקומיים בעיקר לאורך החוף, לקראת השעה 10:00 בבוקר הגשם יחל להתחזק וירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב. הגשם ילווה בסופות רעמים וברד ורוחות חזקות. אחה"צ הגשם יתמקד יותר בצפון ובמרכז, בצפון הנגב יתכן גשם מקומי. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרומית מערבית ערה עד עזה. יש חשש לשיטפונות במקומות המועדים והצפות במקומות הנמוכים.

 

יום שבת – מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים מצפון הארץ ועד צפון הנגב מלווה בסופות רעמים. הרוח דרומית מערבית עד מערבית ערה עד עזה, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיה קר מהרגיל לעונה. יש חשש לשיטפונות  במקומות המועדים והצפות במקומות הנמוכים

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן ועד שעות הצהריים ירד גשם לפרקים בעיקר בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים, אחה"צ הגשם יחל להתפשט לצפון הנגב( הגשמים בצפון הארץ יתמעטו) ולקראת ערב אף צפוי גשם מקומי בהר הנגב, יש חשש לשיטפונות במקומות המועדים והצפות במקומות הנמוכים. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.