Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה/בינונית, הטמפ' ירדו מעט אך עדין יוסיף להיות חם מהרגיל, בדרום ובמזרח יתכן טפטוף/גשם מקומי. הרוח צפונית מזרחית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, יתכנו גשמים מקומיים מלווים סופות רעמים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. הטמפ' ללא שינוי ניכר ועדין חם מהרגיל. הרוח צפונית עד צפונית מערבית מתונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' מעט ירדו, אך יוסיף להיות חם מהרגיל. הרוח צפונית מערבית מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו מעט, עדין חם מהרגיל. הרוח דרומית מערבית מתונה . בלילה שבין חמישי לשישי יחל לרדת גשם בעיקר לאורך החוף ובצפון הארץ.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים לאורך החוף ובצפון הארץ, משעות הערב הגשם יתפשט אל צפון הנגב ושדרת ההר המרכזית. הגשם ילווה בסופות רעמים. הרוח דרומית מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים בעיקר לאורך החוף.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.