Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שבת – מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, יהיה חם מהרגיל ויבש. הרוח צפונית עד צפונית מערבית מתונה עד ערה. בשעות הערב והלילה יתכן טפטוף בדרום הארץ ובמרכזה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' מעט ירדו אך עדין יוסיף להיות חם מהרגיל ויבש. הרוח צפונית עד צפונית מערבית מתונה עד ערה. בדרום הארץ יתכן טפטוף.

 

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו טפטופים/גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים ברחבי הארץ , עם דגש על מזרח הארץ ודרומה. הטמפ' ללא שינוי ניכר וחם מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו טפטופים/גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים ברחבי הארץ , עם דגש על מזרח הארץ ודרומה. הטמפ' ירדו מעט אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית מתונה עד ערה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ועדין מעט חם מהרגיל. הרוח צפונית מערבית מתונה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.