Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום חמישי – מעונן חלקית וגשם מקומי מדי פעם בפעם בצפון הארץ, במרכז יתכן גשם מקומי בעיקר מעל ההרים, הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה, ובערב ובלילה תחוג לדרומית דרומית מערבית.

 

יום שישי – בבוקר גשם מקומי מדי פעם בצפון הארץ, לקראת צהריים הגשם יתחזק ויתפשט למרכז הארץ, הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים ויש אפשרות לברד בצפון הארץ. בשעות הערב הגשם שוב יתמקד יותר בצפון הארץ, במרכז מעונן חלקית ויתכן גשם מקומי. הרוח מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו עוד ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

 

יום שבת – מעונן חלקית וגשם מקומי מדי פעם בצפון הארץ ,לקראת צהריים יתכן גשם מקומי גם במרכז הארץ בעיקר מעל ההרים שימשך עד שעות אחה"צ, הגשם ימשך בצפון הארץ עד שעות הערב המוקדמות  ואז יפסק. הטמפ' ללא שינוי ניכר ונמוכות מהרגיל לעונה.

 

יום ראשון – בהיר עם מעט עננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט ויהיו רגילות לעונה. הרוח בבוקר מזרחית קלה, משעות הצהריים הרוח לצפונית מזרחית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה. בשעות הערב הרוח תתחזק מכיוון צפונית מזרחי בעיקר בצפון הארץ.

 

יום שני – מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מזרחית עד מזרחית מתונה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.