Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שלישי – מעונן חלקית ועד שעות אחה"צ עדין יתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, הטמפ' ירדו. בשעות אחה"צ ובערב יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה בעיקר. הרוח מערבית קלה ובלילה תחוג לצפונית מזרחית קלה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה/בינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. משעות הצהריים יתכן גשם מקומי/טפטוף במזרח הארץ ובדרומה, בשעות הלילה העננות הנמוכה תתרבה ויתכן טפטוף/גשם מקומי קל בעיקר לאורך החוף. הרוח צפון צפון מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי צפוי לרדת מצפון הארץ ועד צפון הנגב מלווה בסופות רעמים מדי פעם, הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים. הטמפ' ירדו עוד ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית דרומית מערבית עד מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שבת – בשעות הבוקר מעונן חלקית וגשם יוסיף לרדת מדי פעם בצפון ובמרכז, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם יפסק במרכז ויתמקד יותר בצפון הארץ עד שעות הערב ואז יפסק. הטמפ' יעלו מעט אך עדין הם יהיו מתחת לממוצע. הרוח משתנת קלה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.