Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית ואביך, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום ובמזרח, יתכנו סופות רעמים ויש חשש לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, בשאר חלקי הארץ מעונן חלקית ויתכן טפטוף/גשם מקומי. הטמפ' ירדו מעט אך עדין יהיה חם מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד דרומית מערבית קלה.

 

יום שני – מעונן חלקית ואביך ,עד שעות הערב עדין יתכן גשם מקומי. הטמפ' ללא שינוי ניכר ועדין חם מהרגיל. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' ירדו יהיו רגילות לעונה. הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית בעננות משתנה. הטמפ' יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ. הרוח משתנת קלה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית ומשעות הבוקר ועד הצהריים יתכנו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, אחה"צ הגשם יפסק. הטמפ' ירדו .

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.