Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה/בינונית, יתכן טפטוף בצפון מזרח הארץ. הטמפ' ללא שינוי ניכר ועדין חם מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית קלה.

 

יום שבת – מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפ' ירדו מעט, עדין יהיה חם מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה. משעות הערב העננות הבינונית תתרבה בעיקר בדרום ובמרכז, בדרום הארץ יתכן טפטוף/גשם מקומי בעיקר מהחצי השני של הלילה בין שבת לראשון.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן וגשמים מקומיים צפויים לרדת בדרום ובמזרח מלווים סופות רעמים ויתכן ברד, יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה, יתכנו משבים חזקים מקומיים.

 

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן ועדין צפוי גשם מקומי ברחבי הארץ מלווה בסופות רעמים ויתכן ברד, עדין יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח והדרום. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח צפונית מערבית קלה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית בעננות משתנה, בצפון ובמרכז יתכן גשם מקומי. הטמפ' ללא שינוי. הרוח מערבית קלה. משעות אחה"צ יעשה מעונן חלקית ובלא גשם.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.