Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום רביעי – מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, יתכן טפטוף/גשם מקומי קל מאוד ברחבי הארץ, הטמפ' ללא שינוי ניכר ועדין חם מהרגיל לעונה. הרוח משתנת קלה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית ועדין יתכן טפטוף/גשם מקומי קל. הטמפ' מעט ירדו אך יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה, בפנים הארץ הטמפ' עדין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה.

 

יום שבת – מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ועדין חם מהרגיל בפנים הארץ, בשעות הערב והלילה תתרבה העננות הבינונית ויתכנו טפטופים/גשמים מקומיים בעיקר מהחצי השני של הלילה בין שבת לראשון.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן בעננות בינונית, יתכן טפטוף/גשם מקומי ברחבי הארץ. הטמפ' ללא שינוי. הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.