Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום ראשון – בהיר בדרך כלל, בדרום הארץ מעט עננות גבוהה/בינונית. הטמפ' ללא שינוי וחם מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה/בינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר ועדין חם מהרגיל ויבש. הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' יעלו מעט ויהיה חם מהרגיל לעונה ויבש בעיקר בפנים הארץ ובהרים, במישור החוף הטמפ' רגילות לעונה. הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר ועדין חם מהרגיל ויבש בפנים הארץ ובהרים, במישור החוף הטמפ' רגילות לעונה, הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית וירידה קלה בטמפ'. עדין יהיה חם מהרגיל. הרוח צפונית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שישי – מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר.

 

יום שבת – מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ועדין חם מהרגיל, משעות הצהריים/אחה"צ תתכן התפתחות עננות ערמתית  ויתכן גשם מקומי מלווה סופות רעמים. יש לעקוב.

 

יום ראשון – מעונן חלקית, הטמפ' ירדו מעט. משעות הצהריים תתכן התפתחות עננות ערמתית ויתכן גשם מקומי מלווה סופות רעמים. יש לעקוב.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.