Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שלישי – מעונן חלקית עד בהיר. עד שעות הערב עדין יתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפ' יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ. הרוח דרומית מערבית קלה.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' יעלו עוד עליה קלה בעיקר בפנים הארץ ובשפלה. הרוח במשך היום משתנת קלה, אחה"צ ערב הרוח תחוג לדרומית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית ועוד עליה קלה בטמפ' בפנים הארץ ובשפלה. הרוח בבוקר עדין דרומית עד דרומית מזרחית ולקראת צהריים תחוג לדרומית מערבית מתונה. משעות הצהריים העננות תתרבה וגשם צפוי בעיקר בצפון הארץ.

 

יום שישי – בשעות הבוקר מעונן חלקית ועדין צפוי גשם בעיקר בצפון ובחוף, במשך היום העננות תפחת  ויעשה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' מעט ירדו. הרוח מערבית קלה.

 

יום שבת – בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפ' יעלו מעט. הרוח מערבית עד צפונית מערבית קלה.

 

יום ראשון – בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, ויתכן בינונית בעיקר בדרום, הטמפ' ללא שינוי ניכר.

 

יום שני – בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' ללא שינוי.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה. הטמפ' יעלו עליה ניכרת ויעשה חם מהרגיל ויבש בפנים הארץ ובהרים, יש סיכוי להתפתחות תנאי שרב במשך היום בפנים הארץ ובדרום.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.