Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שישי – מעונן חלקית ויתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים בצפון ולאורך החוף בעיקר. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה והם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרומית מערבית עד מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שבת – עד שעות אחה"צ מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים בעיקר לאורך החוף ובצפון הארץ. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה והם יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן ויתכן טפטוף/גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. הטמפ' ללא שינוי ונמוכות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד דרומית מערבית קלה עד מתונה.

 

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן וגשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.יתכנו סופות רעמים הטמפ' ירדו מעט. הרוח מערבית עד דרומית מערבית מתונה.

 

יום שלישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם צפוי לרדת בעיקר לאורך החוף ובצפון הארץ, בבוקר עדין יתכן גשם גם במרכז הארץ. בשעות הערב והלילה צפויה הפוגה בגשמים.

 

יום רביעי – מעונן חלקית, בבוקר יחל לרדת גשם לאורך החוף הצפוני, במשך היום הגשם יתפשט לצפון הארץ ולאורך החוף הצפוני והמרכזי, לקראת הערב הגשם צפוי להתפשט למרכז הארץ, הגשם צפוי להיות מלווה בסופות רעמים. הטמפ' ללא שינוי בצפון, במרכז ובדרום צפויה עליה קלה בטמפ'. הרוח דרומית מערבית מתונה עד ערה.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, הגשם ילווה בסופות רעמים. הטמפ' ירדו ויעשה קר מהרגיל לעונה. הרוח דרומית מערבית מתונה עד ערה. לקראת ערב הגשם צפוי להתמעט ולהיפסק בשעות הערב המוקדמות.

 

יום שישי – בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' יעלו מעט אך עדין יהיו מתחת לממוצע.

 

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.