Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

 

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, יהיה חם מהרגיל , הטמפ' מעל לממוצע החודשי. יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים ברחבי הארץ( מקומית הגשם עשוי להיות חזק), אפשרות לסופות רעמים .

 

יום שני – מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' ללא שינוי וחם מהרגיל. יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים ברחבי הארץ.

 

יום שלישי – עדין מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית וחם מהרגיל. יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים ברחבי הארץ בעיקר במזרח ובדרום.

 

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיו רגילות לעונה, תהיה הקלה בעומס החום.

 

יום חמישי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו עוד, תהיה עוד הקלה בעומס החום.

 

יום שישי – מעונן חלקית , בבוקר יתכן טפטוף, הטמפ' ללא שינוי.

 

יום שבת – בבוקר מעונן חלקית ויתכן טפטוף/גשם מקומי קל בעיקר לאורך החוף ובצפון , הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. בהרים בלילה קריר.

 

יום ראשון –  מעונן חלקית עד בהיר הטמפ' ללא שינוי.

 

עד כאן התחזית

קוז'קרו אבי- חובב מזג האוויר.