Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שני – בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ירדו ירידה קלה מאוד, הלחות תעלה , עומס החום ללא שינוי ניכר מאתמול. הטמפ' גבוהות מהרגיל לעונה.

יום שלישי – בהיר עד מעונן חלקית ועוד ירידה קלה בטמפ', תהיה הקלה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובהרים, הטמפ' עדין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו עוד ויהיו רגילות לעונה, תהיה עוד הקלה בעומס החום.

יום חמישי – בבוקר מעונן חלקית ויתכן טפטוף בצפון הארץ. במשך היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה בעיקר בפנים הארץ ובהרים והם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. תהיה עוד הקלה בעומס החום.

יום שישי – בבוקר מעונן חלקית ויתכן טפטוף בצפון הארץ, הטמפ' ללא שינוי ניכר. במשך היום מעונן חלקית עד בהיר.

יום שבת – מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

יום ראשון – בהיר עד מעונן חלקית ועוד התחממות קלה. הטמפ' רגילות לעונה.

יום שני – מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' ירדו מעט.