Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שבת – בהיר עד מעונן חלקית ועליה בטמפ', הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, תהיה הכבדה בעומס החום.

יום ראשון – בהיר ועוד עליה בטמפ' והכבדה נוספת בעומס החום, הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

יום שני – בהיר וללא שינוי ניכר במזג האוויר, עדין חם מהרגיל לעונה.

יום שלישי – בהיר, במשך היום עדין חם מהרגיל, צפוייה ירידה קלה בטמפ'.

יום רביעי – בבוקר ובערב מעונן חלקית, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה והם יהיו רגילות לעונה. תהיה עוד הקלה בעומס החום בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

יום חמישי – בבוקר ובערב מעונן חלקית, הטמפ' ירדו עוד ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

יום שישי – בבוקר ובערב מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי.

יום שבת – מעונן חלקית. הטמפ' יעלו מעט.