Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום חמישי- מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' ללא שינוי ניכר. בהרים הטמפ' מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שישי – בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תהיה הכבדה בעומס החום.

יום שבת- בהיר עד מעונן חלקית ועוד עליה בטמפ', הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. תהיה עוד הכבדה בעומס החום.

יום ראשון – בהיר, הטמפ' יעלו עוד עליה קלה, תהיה עוד הכבדה בעומס החום. הטמפ' גבוהות מהרגיל לעונה.

יום שני – בהיר, הטמפ' ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים, תהיה הקלה בעומס החום. עדין יהיה חם מהרגיל לעונה.

יום שלישי -מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה והם יהיו רגילות לעונה. תהיה עוד הקלה בעומס החום.

יום רביעי – בבוקר ובערב מעונן חלקית, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה בעיקר בפנים הארץ ובהרים, בהרים הטמפ' יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. תהיה עוד הקלה בעומס החום.

יום חמישי – בבוקר מעונן וסיכוי לטפטוף בעיקר באזור החוף הצפוני, הטמפ' ללא שינוי.