Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שבת- ירידה בטמפ' והקלה בעומס החום, יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

יום ראשון – מעונן חלקית ויתכנו טפטופים / גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובצפון מישור החוף. הטמפ' ירדו עוד ותהיה עוד הקלה בעומס החום. הטמפ' בפנים הארץ ובהרים יהיו מעט מתחת לממוצע העונתי.

יום שני – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו מעט בעיקר בפנים הארץ ובהרים והם יהיו רגילות לעונה, לקראת צהריים ואחה"צ יתכנו התפתחויות  מקומיות בעיקר במזרח הארץ, יש סיכוי לס"ר פלוס גשם מקומי או טפטופים.

יום שלישי – מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. לקראת צהריים ואחה"צ יתכנו התפתחויות בעיקר במזרח הארץ, עדין סיכוי לטפטופים.

יום רביעי – מעונן חלקית עד בהיר הטמפ' ירדו מעט.

יום חמישי – מעונן חלקית, בבוקר יתכנו טפטופים. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ובהרים ובפנים הארץ הטמפ' יהיו מעט נמוכות מהרגיל.

יום שישי –  מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' ללא שינוי ניכר.

יום שבת – מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי בטמפ'.