Missing image

התחזית לשבוע הקרוב

יום שישי- ירידה קלה בטמפ', עדין חם מהרגיל , יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

יום שבת – מעונן חלקית עד בהיר, תהיה עוד ירידה קלה בטמפ' והקלה בעומס החום.

יום ראשון – מעונן חלקית עד מעונן ובשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטופים/גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי אפשרות לטפטוף. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה והם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בפנים הארץ ובהרים.

יום שני – בבוקר עדין מעונן חלקית, הטמפ' מעט יעלו.

יום שלישי – בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו עוד והם יהיו רגילות לעונה.

יום רביעי – בהיר בדרך כלל, בבוקר סיכוי לערפילים בצפון הנגב ובמישור החוף, הטמפ' ללא שינוי ניכר.

יום חמישי – מעונן חלקית , הטמפ' ירדו ותהיה הקלה בעומס החום.

יום שישי – מעונן חלקית ועוד ירידה בטמפ' והקלה בעומס החום.