מדידה ידנית של גשם 2019-2020

תאריך כמות מצטבר חודשי מצטבר שנתי
16/10/19 0.5 0.5 0.5
18/10/19 1 1.5 1.5
24/10/19 13 14.5 14.5
27/10/19 8 22.5 22.5
28/10/19 2 24.5 24.5
29/10/19 7 31.5 31.5
30/10/19 2 33.5 33.5
02/11/19 1 1 34.5
03/11/19 3 4 37.5
       
       
       
       
       

 

חודש ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי  
מצטבר/חודש 0 33.5              
% מהממוצע הרב חודשי 0 176%              
% מהממוצע הרב עונתי 0 6%              
ממוצע חודשי 3 19 66 122 152 126 73 30 6

ממוצע רב עונתי: 597