מדידה ידנית של גשם – תבנית

תאריך כמות מצטבר חודשי מצטבר שנתי
       
       

 

חודש ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר ינואר פברואר מרץ אפריל מאי  
מצטבר/חודש                  
% מהממוצע הרב חודשי                  
% מהממוצע הרב עונתי                  
ממוצע חודשי                  

ממוצע רב עונתי: